Πανοραμικές

RAY_RAYSCAN-Alpha-Plus_SC_fullshot3-2-1.

Πανοραμικές

Το κέντρο μας εξοπλίστηκε με τον υπερσύχρονο πανοραμικό Rayscan alpha plus, τον πρώτο στην κύπρο, που διενεργεί πανοραμικές και τρισδιάστατες απεικονίσεις σε ελάχιστο χρόνο με την μικρότερη δυνατή δόση